Publikacja pn. „Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce”

Zapraszamy do lektury publikacji „Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce” autorstwa Piotra Frączaka i Łukasza Gorczyńskiego.

Zapraszamy do lektury publikacji „Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce” autorstwa Piotra Frączaka i Łukasza Gorczyńskiego. Od 15 września 2023 r. elektroniczna wersja publikacji dostępna jest pod adresem: https://proste.ngo/publikacja

Publikacja jest próbą podzielenia się doświadczeniem płynącym z działań prowadzonych w ostatnich latach na rzecz dobrego prawa dla sektora pozarządowego. Przedstawione w publikacji metody, narzędzia oraz studium przypadku mogą stanowić wskazówki i inspiracje do prowadzenia procesów monitoringu prawa i rzecznictwa interesów przez różne podmioty społeczne. Publikacja stanowi też próbę pokazania wielowymiarowości prawa organizacji pozarządowych.

Dla wszystkich osób, którym leży na sercu dobro organizacji pozarządowych w Polsce, publikacja może stanowić punkt odniesienia do dalszych dyskusji o zmianach otoczenia formalno-prawnego w jakim organizacje działają.

Jednocześnie informujemy, że 29 września 2023 r. w Warszawie w trakcie konferencji pn. „Dobre prawo dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego” (czytaj więcej: Kliknij) towarzyszącej wydarzeniu „Mamy pomysł na Polskę” (czytaj więcej: Kliknij) odbędzie się dyskusja:  „Pomiędzy teorią a praktyką. Jak skutecznie działać na rzecz dobrego prawa dla organizacji pozarządowych?”.

Dyskusja skupiona będzie wokół wydanych we wrześniu 2023 r. publikacji „Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce” oraz „W poszukiwaniu perpetuum mobile. Dobre prawo dla trzeciego sektora” (czytaj więcej: Kliknij) (rozmówcy: Piotr Frączak, Łukasz Gorczyński – OFOP, Magdalena Szafranek, Szymon Wójcik – Uniwersytet Warszawski, moderacja: Adela Gąsiorowska – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich).