Monitoring procesów legislacyjnych


Prowadzimy monitoring procesów legislacyjnych najważniejszych aktów prawnych regulujących działanie organizacji pozarządowych. Monitoring prowadzony jest przez Biuro monitoringu OFOP.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o tym, co dzieje się w procesie stanowienia prawa dla organizacji pozarządowych i w procesach rzeczniczych na jego rzecz zapisz się do Biuletynu #prosteNGO.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej