Podcast #prosteNGO – 010. Organizacje pożytku publicznego

“Status Organizacji Pożytku Publicznego to stan prawny podmiotu który spełnia wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i który uzyskał odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym”.

Podcast #prosteNGO – 009. Inne rodzaje zrzeszeń

Choć stowarzyszenia, fundacje, czy kluby sportowe są bardzo popularną formą zrzeszeń, to są jeszcze inne. Poznamy je w kolejnym odcinku z cyklu #prosteNGO. A w ogóle to działać społecznie można na wiele sposobów… Miłego słuchania!

Podcast #prosteNGO – 007. Fundacje

W poprzednim odcinku #prosteNGO omawialiśmy stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe. Głównym ich kapitałem i siłą napędową są ludzie, którzy je tworzą. Troszkę inaczej ma się rzecz w przypadku fundacji.

Podcast #prosteNGO – 005. Rejestracja i rejestry

Jak mówi powiedzenie “Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr”. Sprawa nie jest taka prosta w przypadku naszych NGO. Jak już trafią do rejestru to po to by nam nie zginęły! W kolejnym odcinku #prosteNGO opowiadamy o dwóch podstawowych rejestrach w Polsce. Czyli o Krajowym Rejestrze Sądowym i o ewidencji starosty. Poniekąd delikatnie zahaczamy też temat zakładania organizacji. Miłego słuchania!

Podcast #prosteNGO – 004. Historia NGO

Organizacje trzeciego sektora, pozarządowe, charytatywne, obywatelskie, społeczne... NGO-sy, non-profit. Różne mogą być nazwy, ale elementy wspólne są niezmienne. W kontekście historycznym łatwiej to wszystko zrozumieć.

Podcast #prosteNGO – 003. NGO a sektor publiczny i prywatny

Organizacje pozarządowe nigdy nie działają w próżni. III sektor był, jest i będzie zdany na pozostałe dwa. Mowa o sektorze publicznym i sektorze przedsiębiorców. Harmonijna współpraca wszystkich trzech stanowi podstawę naszego społeczeństwa...

Podcast #prosteNGO – 002. Aktywność społeczna

O konsekwencjach spacerowania z psem po parku i o tym, dlaczego dobrze jest działać w grupie, mowa w kolejnym odcinku #prosteNGO. Będzie też o aktywności społecznej i społeczeństwie obywatelskim. Rozszyfrujemy skrót NGO i wyjaśnimy, co to jest III sektor i jakie jest jego znaczenie. Miłego słuchania!