Piotr Frączak

tel. 510 924 705 / e-mail: piotr.fraczak@ofop.eu

Animator ruchu pozarządowego w Polsce od początku lat 90. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych „Kontrola administracji”. Specjalizuje się w historii i teorii polskiej samoorganizacji. Autor wielu publikacji m.in.: „Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej” (2002), „W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji” (2013), serii „Poprzednicy dzisiejszych organizacji pozarządowych” (2020). Działacz społeczny, m.in. prezes Stowarzyszenia Dialog Społeczny, członek rady Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W latach 2021-2023 pracownik Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Odpowiada za Biuro Monitoringu #prosteNGO. Wybrane publikacje: Kliknij