Mocniejszym głosem o #prosteNGO!

Od marca 2024 roku do kwietnia 2024 roku prowadzone będą działania w ramach projektu „#prosteNGO! Dlaczego tyle to trwa?” mające na celu skuteczne rozpowszechnienie informacji o zasobach portalu proste.ngo, zwłaszcza Tezach #prosteNGO.

Z przyjemnością informujemy, że działania prowadzone pod szyldem #prosteNGO uzyskały dotację w konkursie Mocniejszym głosem w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Dotacje przyznane w konkursie Mocniejszym głosem są przeznaczone na upowszechnianie na terenie Polski produktów powstałych w ramach projektów finansowanych we wcześniejszych konkursach Programu.

Dzięki dofinansowaniu od marca 2024 roku do kwietnia 2024 roku prowadzone będą działania w ramach projektu „#prosteNGO! Dlaczego tyle to trwa?” mające na celu skuteczne rozpowszechnienie informacji o zasobach portalu proste.ngo, zwłaszcza Tezach #prosteNGO.

Przeprowadzona zostanie kampania „#prosteNGO! Dlaczego tyle to trwa?” mająca na celu zbudowanie szerokiej przychylności opinii publicznej do zmiany legislacyjnej służącej m.in. poprawie warunków do zrzeszania się w organizacjach (ok. 50 tys. odbiorców).

Powyższe ma stanowić wzmocnienie dla 3 grupowych spotkań upowszechniających skierowanych do przedstawicieli ngo, jak i szeroko rozumianej administracji publicznej (urzędnicy) i władzy (politycy, decydenci).

Planowane daty spotkań upowszechniających (dla ok. 60 uczestników łącznie):

  • 9 kwietnia 2024 r. – 9:00-12:00
  • 16 kwietnia 2024 r. – 9:00-12:00
  • 23 kwietnia 2024 r. – 9:00-12:00

Całość poprzedzona będzie 2 eksperckimi spotkaniami służącymi wymianie doświadczeń dot. powstałych produktów oraz wniosków płynących z realizacji prac nad produktami i wypracowania rekomendacji do poprowadzenia ww. kampanii informacyjnej oraz spotkań upowszechniających (m.in. zw. z formą prezentowania produktów, ich priorytetyzacją oraz „narracją” dotyczącą ich upowszechniania).

Planowane daty spotkań eksperckich (dla ok. 20 uczestników łącznie):

  • 8 marca 2024 r. – 13:30-17:30
  • 15 marca 2024 r. – 13:30-17:30

Planuje się też publikację 5 tekstów dot. produktów na portalu ngo.pl w ramach cyklu „#prosteNGO! Dlaczego tyle to trwa?” w sposób przystępny prezentujących ww. produkty i służących popularyzacji serwisu proste.ngo.

Całość projektu ma na celu m.in. wywarcie odpowiedniej presji na decydentach celem doprowadzenia do względnie szybkich (z uwzględnieniem szerokich konsultacji) i korzystnych dla ngo zmian w prawie.

Głównym rezultatem jakościowym ma być zwiększenie wiedzy dotyczącej produktów projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie”, treści zawartych w tych produktach oraz możliwości korzystania z nich w prowadzonych procesach rzeczniczych lub działaniach legislacyjnych wśród uczestników spotkań upowszechniających u co najmniej 50% uczestników tych spotkań.

Działania prowadzone są w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.