Konferencja w Senacie – Perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych

W dniu 3 grudnia 2021 r. w Warszawie w Senacie RP w sali im. Zbigniewa Romaszewskiego odbędzie się spotkanie „#prosteNGO. Perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych - przeszkody prawne dla wolności zrzeszania się”.

W dniu 3 grudnia 2021 r. w Warszawie w Senacie RP w sali im. Zbigniewa Romaszewskiego odbędzie się konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego: „#prosteNGO. Perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych – przeszkody prawne dla wolności zrzeszania się” organizowana we współpracy z Zespołem OFOP „Proste prawo dla NGO”.

Program:

11:00 – Otwarcie rejestracji

11:30-11:40 – Otwarcie konferencji (Gabriela Morawska-Stanecka – Wicemarszałek Senatu, Monika Falej – Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego)

11:40-12:05 – Rola i miejsce organizacji pozarządowych

  • Czym są organizacje pozarządowe i jakie jest ich znaczenie? (Tomasz Schimanek – Stowarzyszenie Dialog Społeczny)
  • Kondycja organizacji pozarządowych – podstawowe fakty (Marta Gumkowska – Stowarzyszenie Klon/Jawor)
  • Organizacje pozarządowe, realizacja wolności zrzeszania się w systemie prawnym (Przemysław Żak – Zespół OFOP “Proste prawo dla NGO”)

12:05-12:30 – Przykłady przeszkód prawnych dla wolności zrzeszania się i rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce

  • Długi proces rejestracji stowarzyszeń (Łukasz Gorczyński – Zespół OFOP “Proste prawo dla NGO”)
  • Archaiczne i wąskie zwolnienie z CIT dochodów organizacji pozarządowych (Magdalena Pękacka – Forum Darczyńców)
  • Wykluczenie niektórych typów klubów sportowych z możliwości pozyskiwania sponsorów (Tomasz Pawłowski – Fundacja trzeci.org)
  • Brak przepisów zwalniających z PPK dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej (Rafał Kowalski – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych)

12:30-13:20 – Część dyskusyjna

13:20-13:30 – Podsumowanie

Transmisja on-line:

Debata będzie dostępna online na stronach internetowych Sejmu i Senatu pod linkiem: Kliknij

Patronat:

Patronat nad wydarzeniem objęli – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, portal ngo.pl oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Merytorycznym partnerem wydarzenia jest Wydział Prawa i Administracji UWM.

Kontakt:

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@trzeci.org