2022

10


SIERPIEŃ 2022

Webinarium

godz. 9:00-13:00

#prosteNGO! Dotacje w NGO – kontrola i zwroty

9


SIERPIEŃ 2022

Webinarium

godz. 14:30-18:30

#prosteNGO! Dotacje w NGO – kontrola i zwroty

19


LIPIEC 2022

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Rozpatrzenie ustawy o ekonomii społecznej

13


LIPIEC 2022

Spotkanie w Krakowie

#prosteNGO! Prawo organizacji pozarządowych

27


CZERWIEC 2022

Webinarium

godz. 10:00-12:00

#prosteNGO! Projekt ustawy o ekonomii społecznej – nowa wersja

31


MAJ 2022

Spotkanie w Jastrzębiu-Zdrój

#prosteNGO! Obowiązki członków zarządu i sprawozdawczość

13


MAJ 2022

Zespół ds. Wolności Zrzeszania się w ramach Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

Zawiązanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się w ramach Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Zespół zajmuje się sprawami dotyczącymi realizacji tej wolności i formułuje postulaty dotyczące m.in. zmian przepisów prawa w tym obszarze przy wsparciu Rzecznika Praw Obywatelskich.

29


KWIECIEŃ 2022

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych

godz. 9:30-12:00

28


KWIECIEŃ 2022

Webinarium

godz. 15:00-19:00

#prosteNGO! Obowiązki i odpowiedzialność zarządu w organizacjach pozarządowych

21


KWIECIEŃ 2022

Spotkanie w Warszawie

#prosteNGO! Formalno-prawne aspekty działalności pomocowej

24


MARZEC 2022

Webinarium

godz. 15:00-19:00

#prosteNGO! Obowiązki i odpowiedzialność zarządu w organizacjach pozarządowych

14


MARZEC 2022

Webinarium

godz. 15:00-19:00

#prosteNGO! Obowiązki i odpowiedzialność zarządu w organizacjach pozarządowych

10


MARZEC 2022

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Formalno-prawne aspekty działalności pomocowej

9


MARZEC 2022

Webinarium

godz. 9:00-13:00

#prosteNGO! Formalno-prawne aspekty działalności pomocowej

17


LUTY 2022

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Kluby sportowe – ograniczenia w działalności

17


LUTY 2022

Webinarium

godz. 9:30-13:30

#prosteNGO! Projekt ustawy o ekonomii społecznej – nowa wersja

15


LUTY 2022

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Kluby sportowe – ograniczenia w działalności

10


LUTY 2022

Webinarium

godz. 15:00-19:00

#prosteNGO! Podatki i sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych

10


LUTY 2022

Webinarium

godz. 9:00-13:00

#prosteNGO! Projekt ustawy o ekonomii społecznej – nowa wersja

8


LUTY 2022

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Kluby sportowe – ograniczenia w działalności

7


LUTY 2022

Webinarium

godz. 15:00-19:00

#prosteNGO! Podatki i sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych

4


LUTY 2022

Webinarium

godz. 9:00-13:00

#prosteNGO! Rządowy projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych – nowa wersja

1


LUTY 2022

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Kluby sportowe – ograniczenia w działalności

31


STYCZEŃ 2022

Webinarium

godz. 9:00-13:00

#prosteNGO! Rządowy projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych – nowa wersja

28


STYCZEŃ 2022

Webinarium

godz. 9:00-13:00

#prosteNGO! Rządowy projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych – nowa wersja

27


STYCZEŃ 2022

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Tezy

14


STYCZEŃ 2022

Wzorzec statutu stowarzyszenia

Udzielenie przez Wiceprezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotr Glińskiego szczegółowej odpowiedzi na petycję OFOP w sprawie wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego

2021 (kliknij)

2020 (kliknij)

2019 (kliknij)