2023

29


WRZEŚNIA 2023

Mamy pomysł na Polskę!

W dn. 29 września 2023 r. na Konwencji organizacji pozarządowych w Warszawie pn. "Mamy pomysł na Polskę!" przedstawiciele i przedstawicielki komitetów wyborczych Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi oraz przedstawiciele i przedstawicielki OFOP i Forum Darczyńców w Polsce podpisali deklaracje współpracy na rzecz dobrego prawa dla organizacji pozarządowych:


  • Treść deklaracji podpisanej z Koalicją Obywatelską: Kliknij
  • Treść deklaracji podpisanej z Nową Lewicą: Kliknij
  • Treść deklaracji podpisanej z Trzecią Drogą: Kliknij


W trakcie konferencji przedstawicielom i przedstawicielkom komitetów wyborczych przedłożono ponadto:


  • Projekt Ustawy w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych w działalności społecznej: Kliknij
  • Założenia do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Kliknij
  • „Propozycje uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku”: Kliknij
  • Rekomendacje kierunków rozwoju regulacji prawnych dotyczących fundacji: Kliknij
  • Manifest Forum Darczyńców o dobrym prawie dla fundacji: Kliknij

9


WRZEŚNIA 2023

100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów

Uwzględnienie w Programie Koalicji Obywatelskiej postulatów organizacji pozarządowych: Kliknij. Omówienie propozycji: Kliknij

24


MAJA 2023

Spotkanie Parlamentarnego Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego

Przedstawienie Propozycji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dotyczących uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku.

9


MAJA 2023

Spotkanie Parlamentarnego Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego

Odbyło się kolejne spotkanie Parlamentarnego Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego. Jego celem było omówienie planu pracy Zespołu do końca kadencji. Ustalono, że najbliższe spotkanie, które odbędzie się już 24 maja 2023 r., będzie poświęcone dyskusji nad ww. propozycjami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dotyczącymi uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku. Posłanki i posłowie deklarują otwartość na dialog na temat postulatów III sektora. W posiedzeniu Zespołu wzięły udział m.in. posłanki Monika Falej, Anita Kucharska-Dziedzic, Klaudia Jachira.

5


MAJA 2023

Wysyłka do partii politycznych propozycji OFOP dotyczących uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku (wersja po konsultacjach)

Do partii politycznych został wysłany dokument pn. "Propozycje Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dotyczące uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku". W dokumencie wskazano: "Liczymy, że wypracowane przez nas propozycje znajdą odzwierciedlenie w programie Państwa partii. Jesteśmy otwarci na rozmowę, jeśli potrzebowaliby Państwo konsultacji przy włączaniu propozycji III sektora do swojego programu wyborczego. Jednocześnie chcielibyśmy Państwa już teraz zaprosić na kończąca cały proces debatę przedwyborczą o propozycjach rozwiązań jakie mają organizacje społeczne na rozwój Polski, która odbędzie się 29 września w Warszawie".

5


KWIETNIA 2023

Publikacja propozycji OFOP dotyczących uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku (wersja po konsultacjach)

Publikacja na stronie OFOP: Kliknij. Publikacja na stronie proste.ngo: Kliknij.

27


MARCA 2023

Przyjęcie przez Zarząd OFOP propozycji dotyczących uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku (wersja po konsultacjach)

Uchwała Zarządu OFOP.

2


MARCA 2023

Spotkanie konsultacyjne on-line z organizacjami członkowskimi Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Spotkanie on-line.

-


LUTY/MARZEC 2023

Postulaty na wybory 2023 - debata ngo.pl i OFOP

Teksty w ramach debaty: Kliknij

23


LUTEGO 2023

Konsultacje propozycji OFOP z organizacjami członkowskimi Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Wynik konsultacji: Kliknij

8


LUTEGO 2023

Publikacja propozycji OFOP dotyczących uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku (wersja do konsultacji)

Publikacja na stronie OFOP: Kliknij

-


STYCZEŃ 2023

Zespół OFOP "Proste prawo dla NGO"

Wewnętrzne prace nad propozycjami uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku