2023

30


MARCA 2023

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Początek odnotowywania najważniejszych wydarzeń dotyczących monitoringu ustawy.