2024

14


MARCA 2024

XVIII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników

Prezentacja założeń do zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wypracowanych przez grupę roboczą.

21


LUTEGO 2024

Spotkanie z Minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Przewodniczącą Komitetu ds. pożytku publicznego

Przybliżenia założeń do zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wypracowanych przez grupę roboczą.

13


LUTEGO 2024

Tekst z cyklu publikacji przybliżających propozycje zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wypracowanych przez grupę roboczą

Karolina Cyran-Juraszek. Ustawa o pożytku – proponowane zmiany. Podsumowanie: Kliknij

22


STYCZNIA 2024

Tekst z cyklu publikacji przybliżających propozycje zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wypracowanych przez grupę roboczą

Piotr Choroś, Piotr Drygała, Piotr Frączak. Ustawa o pożytku – proponowane zmiany. Rozwój aktywności obywatelskiej: Kliknij

11


STYCZNIA 2024

Tekst z cyklu publikacji przybliżających propozycje zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wypracowanych przez grupę roboczą

Łukasz Gorczyński, Michał Guć. Ustawa o pożytku – proponowane zmiany. Warunki i sposoby realizacji zadań publicznych: Kliknij

9


STYCZNIA 2024

List OFOP do Minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. pożytku publicznego

List OFOP do Minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. pożytku publicznego: Kliknij

8


STYCZNIA 2024

Tekst z cyklu publikacji przybliżających propozycje zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wypracowanych przez grupę roboczą

Cezary Miżejewski, Magdalena Mike, Łukasz Waszak. Ustawa o pożytku – proponowane zmiany. Tryby i procedury zlecania zadań publicznych: Kliknij

2023

21


GRUDNIA 2023

Tekst z cyklu publikacji przybliżających propozycje zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wypracowanych przez grupę roboczą

Michał Guć. Ustawa o pożytku – proponowane zmiany. Organizacje pozarządowe – dyskryminowany partner administracji publicznej: Kliknij

19


GRUDNIA 2023

Tekst z cyklu publikacji przybliżających propozycje zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wypracowanych przez grupę roboczą

Tomasz Schimanek. Ustawa o pożytku – proponowane zmiany. Wprowadzenie: Kliknij

29


WRZEŚNIA 2023

Założenia do nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Założenia do nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Kliknij

28


KWIETNIA 2023

Publikacja tekstu programowego "O pożytku publicznym po dwóch dekadach" na portalu ngo.pl

Publikacja tekstu programowego "O pożytku publicznym po dwóch dekadach" na portalu ngo.pl: Kliknij (patrz też: Kliknij)

24


KWIETNIA 2023

Dyskusja w ramach spotkania Komisji Partnerstwa i Dialogu Związku Miast Polskich oraz przedstawicieli OFOP - 20 lat ustawy o pożytku

24 kwietnia 2023 r. w Marzycielach i Rzemieślnikach w Warszawie ponad 40 samorządowców i działaczy organizacji pozarządowych dyskutowało o pomysłach i planach na zmiany w prawie, które są konieczne z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Relacja dostępna jest na portalu ngo.pl: Kliknij

2022

15


WRZEŚNIA 2022

Propozycja projektu ustawy zmieniającej ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Biuro monitoringu #prosteNGO w trybie informacji publicznej uzyskuje dostęp do propozycji projektu ustawy zmieniającej ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Kliknij

-


STYCZEŃ 2022

Zespół roboczy do spraw reformy systemu zlecania zadań publicznych pod przewodnictwem Michała Gucia powołany przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Zakończenie prac ww. Zespołu i przekazanie Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego propozycji projektu ustawy zmieniającej ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Kliknij

2021

2020

25


LISTOPADA 2020

Zespół roboczy do spraw reformy systemu zlecania zadań publicznych pod przewodnictwem Michała Gucia powołany przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Zarządzenia nr 8 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw reformy systemu zlecania zadań publicznych: Kliknij

20


MARCA 2020

Początek pandemii w Polsce

Początek pandemii w Polsce.

2019

12


GRUDNIA 2019

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Patrz: Kliknij. Projekt konsultowany był do 5 lutego 2020 roku. Rozporządzenie nie weszło w życie.

20


WRZEŚNIA 2019

XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników w Dąbrowie Górniczej

Dyrektor NIW zapowiada m.in. konsultacje nowych rozporządzeń oraz reformę ustawy o pożytku w zakresie zlecania zadań. Relacja z wydarzenia na portalu ngo.pl: Kliknij

-


STYCZEŃ 2019

Rekomendacje OFOP, SPLOT i ZMP w zakresie zastosowania nowego wzoru oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert oraz ramowego wzoru umowy

Patrz: Kliknij (wersja z sierpnia 2019 roku: Kliknij)

2018

24


PAŹDZIERNIKA 2018

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (obowiązujące)

Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory zaczęły obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku. Patrz: Kliknij