2023

30


MARCA 2023

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Początek odnotowywania najważniejszych wydarzeń dotyczących monitoringu ustawy.