2022

31


MAJA 2022

Samorządowy Okrągły Stół we Wrocławiu

Biała Księga (Kliknij)

6


MAJA 2022

Samorządowy Okrągły Stół we Wrocławiu

Rekomendacja dla obrad Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu dotycząca usprawnienia współpracy na linii JST-NGO-administracja centralna i wzmocnienia potencjału NGO (Kliknij)

21


MARCA 2022

Apel OFOP

Apel OFOP dotyczący nieobjęcie 0% stawką VAT nieodpłatnych dostaw towarów i usług na rzecz organizacji pozarządowych działających na rzecz uchodźców (Kliknij)