Uwzględnienie w Ocenie Skutków Regulacji wpływu planowanych rozwiązań prawnych na organizacje pozarządowe

Ocena Skutków Regulacji w żadnym stopniu nie odpowiada na pytanie na ile nowy akt prawny wpłynie na organizacje pozarządowe, które stanowią przecież znaczącą ilość podmiotów prawnych, a których działaniami żywotnie zainteresowana jest znaczna liczba obywateli – jako uczestników działań i jako odbiorców tych działań. Brak takich mechanizmów kontroli powoduje, że w procesie legislacyjnym zdarza się, że pamięta się o ulgach dla małych i średnich przedsiębiorstw zapominając, o zazwyczaj jeszcze mniejszych, pozbawionych zasobów własnych, organizacjach, które realizują obywatelską wolność zrzeszania się lub powstają z chęci pomocy innym, czy działania na rzecz dobra wspólnego. Nie wydaje się to być ani zasadne ani, z punktu widzenia roli pełnionej przez organizacje, korzystne.

2024

13


MAJA 2024

Petycja OFOP-u o uwzględnienie w Ocenie Skutków Regulacji wpływu planowanych rozwiązań na organizacje pozarządowe

10


KWIETNIA 2024

Spotkanie Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego

Na spotkanie Zespołu (dotyczącego m.in. propozycji zespołu OFOP "Proste prawo dla NGO" zob. zapis spotkania) w obecności pani Ministry Agnieszki Buczyńskiej przedstawiciel OFOP-u zwraca uwagę na pomijanie organizacji pozarządowych w ocenianiu skutków regulacji planowanych rozwiązań prawnych.