2023

2022

18


LIPCA 2022

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Złożenie do RPO pisma zawierającego prośbę o podjęcie działań w sprawie regulacji dotyczącej odpowiedzialności osób wchodzących w skład zarządów organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej.