2021

15


GRUDZIEŃ 2021

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Kluby sportowe – ograniczenia w działalności

14


GRUDZIEŃ 2021

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Kluby sportowe – ograniczenia w działalności

10


GRUDZIEŃ 2021

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Kluby sportowe – ograniczenia w działalności

8


GRUDZIEŃ 2021

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Kluby sportowe – ograniczenia w działalności

2


GRUDZIEŃ 2021

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Kluby sportowe – ograniczenia w działalności

1


GRUDZIEŃ 2021

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Kluby sportowe – ograniczenia w działalności

29


LISTOPAD 2021

Wzorzec statutu stowarzyszenia

Udzielenie przez Wiceprezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego wstępnej odpowiedzi na petycję OFOP w sprawie wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego

22


LISTOPAD 2021

Spotkanie w Bytomiu

#prosteNGO! Kluby sportowe – ograniczenia w działalności

17


LISTOPAD 2021

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Tezy

10


LISTOPAD 2021

Webinarium

godz. 9:00-13:00

#prosteNGO! 1% podatku od firm dla organizacji społecznych

4


LISTOPAD 2021

Webinarium

godz. 13:00-17:00

#prosteNGO! 1% podatku od firm dla organizacji społecznych

28


PAŹDZIERNIK 2021

Webinarium

godz. 13:00-17:00

#prosteNGO! 1% podatku od firm dla organizacji społecznych

14


PAŹDZIERNIK 2021

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Tezy

12


PAŹDZIERNIK 2021

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych

godz. 10:00-12:00

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak uprościć procedurę rejestracyjną stowarzyszeń?

29


WRZESIEŃ 2021

Spotkanie w Jastrzębiu-Zdroju

#prosteNGO! Kluby sportowe – ograniczenia w działalności

21


WRZESIEŃ 2021

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Tezy

13


WRZESIEŃ 2021

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Tezy

31


SIERPIEŃ 2021

Wzorzec statutu stowarzyszenia

24


SIERPIEŃ 2021

Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO”

Stowarzyszenie Klon/Jawor dołącza do Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO” działającego przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, skład Zespołu: Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Stowarzyszenie Klon/Jawor

12


SIERPIEŃ 2021

Wzorzec statutu stowarzyszenia

Prezentacja działań dotyczących wzorca statutu stowarzyszenia w trakcie posiedzenia Zespołu do spraw Rozwoju Dialogu Obywatelskiego Rady Działalności Pożytku Publicznego

28


LIPIEC 2021

Webinarium

godz. 15:00-19:00

#prosteNGO! Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

21


LIPIEC 2021

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Tezy

20


LIPIEC 2021

Webinarium

godz. 15:00-19:00

#prosteNGO! Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

19


LIPIEC 2021

Webinarium

godz. 15:00-19:00

#prosteNGO! Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

16


LIPIEC 2021

Webinarium

godz. 15:00-19:00

#prosteNGO! Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

14


LIPIEC 2021

Webinarium

godz. 15:00-19:00

#prosteNGO! Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

22


CZERWIEC 2021

Webinarium

godz. 16:00-20:00

#prosteNGO! Tezy

18


CZERWIEC 2021

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych

godz. 10:00-12:00

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego. System prawny dotyczący organizacji pozarządowych – wyzwania i oczekiwania

17


CZERWIEC 2021

Webinarium

godz. 15:00-19:00

#prosteNGO! Projekt ustawy o ekonomii społecznej

17


CZERWIEC 2021

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych

godz. 10:00-13:00

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt ustawy o ekonomii społecznej z dnia 12 maja 2021 r. – założenia i skutki

15


CZERWIEC 2021

Wzorzec statutu stowarzyszenia

Złożenie przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych do Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego petycji w sprawie wzorca statutu stowarzyszenia

11


CZERWIEC 2021

Webinarium

godz. 9:00-13:00

#prosteNGO! Projekt ustawy o ekonomii społecznej

10


CZERWIEC 2021

Spotkanie otwierające projekt

godz. 13:00

Spotkanie otwierające projekt „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” współtowarzyszące konferencji Europolis organizowanej w Warszawie przez Polską Fundację im. Roberta Schumana

2


CZERWIEC 2021

Webinarium

godz. 13:00-17:00

#prosteNGO! Projekt ustawy o ekonomii społecznej

31


MAJ 2021

Webinarium

godz. 13:00-17:00

#prosteNGO! Projekt ustawy o ekonomii społecznej.

16


MAJ 2021

Wzorzec statutu stowarzyszenia

Publikacja czwartej propozycji zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego – po rozpoznaniu uwag zgłoszonych przez Wydziały Gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego Sądów Rejonowych

12


MAJ 2021

Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO”

Powołanie Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO” działającego przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych utworzonego uchwałą Zarządu OFOP na wniosek członków OFOP – Fundacji trzeci.org, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Stowarzyszenia Dialog Społeczny

13


KWIECIEŃ 2021

Biuro monitoringu #prosteNGO

Pierwszy numer codwutygodniowego biuletynu #prosteNGO wydawanego przez Biuro monitoringu #prosteNGO

1


KWIECIEŃ 2021

Biuro monitoringu #prosteNGO

Inauguracja działań Biura monitoringu #prosteNGO

26


MARZEC 2021

Wzorzec statutu stowarzyszenia

Wysyłka wzorca statutu do wszystkich Wydziałów Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego Sądów Rejonowych w Polsce

19


MARZEC 2021

Wzorzec statutu stowarzyszenia

Publikacja trzeciej propozycji zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego – po rozpoznaniu uwag zgłoszonych w drugiej turze konsultacji trwającej do dnia 28 lutego 2021 roku

8


MARZEC 2021

Projekt

Rozpoczęcie realizacji projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizowany do 31 maja 2023 r.

5


LUTY 2021

Wzorzec statutu stowarzyszenia

Wysyłka informacji na temat drugiej tury zbierania uwag do proponowanych zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego do wszystkich akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkich powiatów i wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce zgodnie z bazą teleadresową JST dostępną w ramach serwisu MSWiA

31


STYCZEŃ 2021

Publikacja

Publikacja drugiej propozycji zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego – po rozpoznaniu uwag zgłoszonych w pierwszej turze konsultacji trwającej do dnia 15 stycznia 2021 roku

14


STYCZEŃ 2021

Spotkanie

Prezentacja propozycji uproszeń w ramach spotkania członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (on-line)

12


STYCZEŃ 2021

Prezentacja

Prezentacja propozycji uproszeń w ramach posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego (on-line)