2020

27


GRUDZIEŃ 2020

Wzorzec statutu stowarzyszenia

Wysyłka informacji na temat pierwszej tury zbierania uwag do proponowanych zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego do wszystkich akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkich powiatów i wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce zgodnie z bazą teleadresową JST dostępną w ramach serwisu MSWiA

15


GRUDZIEŃ 2020

21


LISTOPAD 2020

Spotkanie

Prezentacja propozycji uproszeń w trakcie konferencji „NGO – Samorządy terytorialne” organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Analiz Legislacyjnych

28


PAŹDZIERNIK 2020

Promocja

Dystrybucja w ramach konferencji Europolis – „Miasta naprzeciw kryzysom” broszury dotyczącej uproszczeń powstałej we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana

12


PAŹDZIERNIK 2020

Spotkanie

Spotkanie w Katowicach ze Stowarzyszeniem Most

23


STYCZEŃ 2020

Spotkanie

Spotkanie w Chrzanowie w Ambasadzie Kreatywności