2019

29


LISTOPAD 2019

Spotkanie

Spotkanie w Krakowie z Federacją Małopolska Pozarządowa

28


LISTOPAD 2019

Spotkanie

Spotkanie w Wolborzu w ramach posiedzenia Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

21


LISTOPAD 2019

Spotkanie

Spotkanie w Białymstoku w ramach Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok „Nowe Wyzwania”

15


LISTOPAD 2019

Spotkanie

Spotkanie w Mikołowie w ramach konferencji „Ekonomia społeczna. Modelowa współpraca samorząd – organizacje – biznes”

15


LISTOPAD 2019

Spotkanie

Spotkanie w Dąbrowie Górniczej w ramach spotkania wyjazdowego Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych

8


PAŹDZIERNIK 2019

Spotkanie

Spotkanie w Warszawie w ramach seminarium „Dobre prawo dla organizacji”. Seminarium realizowane w ramach projektu „Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego” realizowanego w partnerstwie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka

27


CZERWIEC 2019

27


MARZEC 2019

Tezy #prosteNGO

Publikacja Tez #prosteNGO