2022

13


CZERWCA 2022

1% PIT

Prezydent podpisał ustawę zgodną ze stanowiskiem organizacji pozarządowych, tj. podnoszącą kwotę 1% podatku PIT do 1,5% podatku PIT z zachowaniem dotychczasowego mechanizmu przekazywania środków: Kliknij

9


CZERWCA 2022

1% PIT

Uwzględnienie przez Sejm poprawek Senatu zgodnych ze stanowiskiem organizacji pozarządowych: Kliknij

8


CZERWCA 2022

1% PIT

Poprawki Senatu zgodne ze stanowiskiem organizacji pozarządowych: Kliknij

7


CZERWCA 2022

1% PIT

Stanowisko OFOP i Forum Darczyńców w sprawie rządowej propozycji wyrównania strat w odpisie 1% PIT: Kliknij

30


MAJA 2022

1% PIT

Apel do premiera w sprawie zmian podatkowych i ich wpływu na 1% PIT: Kliknij

22


KWIETNIA 2022

1% PIT

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (wersja 2): Kliknij (pełen przebieg procesu legislacyjnego: Kliknij)

24


MARCA 2022

1% PIT

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (wersja 1): Kliknij