Czy działania NGO powinny być jawne wobec władzy?

Czy informacje o działaniach organizacji pozarządowych powinny być jawne? A jeśli tak, wobec kogo? Obejrzyj rozmowę Piotra Frączaka z Maciejem Kunyszem!

Czy informacje o działaniach organizacji pozarządowych powinny być jawne? A jeśli tak, wobec kogo: wobec władzy? wobec społeczeństwa (współobywateli)? W kolejnym odcinku gościnnego w kanale ngo.pl cyklu rozmów „Trzeci sektor do poprawki?” Fundacji trzeci.org z Gliwic oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia art. 22 z Krakowa, Piotr Frączak z Maciejem Kunyszem zderzają swoje wizje tego:

  • co, jak i dlaczego powinno być jawne w organizacjach pozarządowych,
  • czy wszystkie działania wszystkich organizacji powinny być objęte standardem jawność i dlaczego,
  • czy to Państwo powinno narzucać standard jawności, czy może podobne zasady powinno wytyczać oddolnie samo środowisko pozarządowe.

Piotr Frączak – członek i Prezes Stowarzyszenia Dialog Społeczny, długoletni były prezes OFOP, autor wielu publikacji o historii i stanie obecnym organizacji pozarządowych w Polsce. Prowadzi Biuro monitoringu #prosteNGO przy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana z siedzibą w Warszawie.

Maciej Kunysz – dr nauk biologicznych, poza działalnością naukową, ekologiczną, edukacyjną i organizacyjną w macierzystym Stowarzyszeniu EKOSKOP, od lat jako praktyk i rzecznik NGO bardzo aktywny w obszarze działań na rzecz zmian formalno-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji i dbania o standardy współpracy organów władzy z organizacjami. Przewodniczący Podkarpackiej Rady Pożytku Publicznego, członek Krajowej Rady Pożytku Publicznego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC) w Brukseli (od 2020 r.). Autor ekspertyz i ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

***

„Trzeci sektor do poprawki?”, to rozmowy o prawie organizacji pozarządowych, w tym o stosowaniu tego prawa. Rozmawiamy o leżących u podstaw prawa organizacji pozarządowych zasadach ustrojowych i wolnościach, problemach systemowych i praktycznych. Poruszamy też tematy możliwych zmian w prawie oraz koncepcji i wizji rozwiązań odmiennych od już funkcjonujących.

Chcemy szerzej upowszechnić dyskusje, które toczą się w sektorze, poza oficjalnym formatem różnych konferencji, webinariów, czy wystąpień. Wartością ma być utrwalony zapis rozmów praktyków, prawników, księgowych i innych osób zajmujących się sektorem pozarządowym. Celem jest zderzenie refleksji, uwag i pomysłów, co również wykracza poza format czysto edukacyjnego przekazu.

Działanie jest realizowane społecznie i nieodpłatnie przez dwie organizacje pozarządowe – Fundację trzeci.org z Gliwic oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie art. 22 z Krakowa i – w duchu koncepcji rozporoszonego think-tanku – wpisuje się w działania strategiczne inicjatywy #prosteNGO oraz działania Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”.