Wzorzec statutu stowarzyszenia – uzasadnienie i opis procesu

Przez wzgląd na wagę prawa wolności do zrzeszania się i doświadczenia związane z rejestracją spółek w systemie S24 postulujemy wprowadzenie instrumentu prawnego analogicznego do ww. systemu dla szybkiej rejestracji stowarzyszeń z osobowością prawną.

Rejestracja i rejestry

Próba szerszego spojrzenia na system rejestracji i rejestrów organizacji pozarządowych.