Ustawa o ekonomii społecznej – opinie i propozycje zmian

W ramach projektu proste.ngo zostały przeprowadzone w lutym i w marcu 2023 roku trzy webinaria służące ocenie skutków działania ustawy o ekonomii społecznej oraz propozycji dotyczącej zmian w ustawie, która weszła w życie 30 października 2022 roku.

System do zmiany – dialog obywatelski

Propozycje do programu na rzecz rzeczywistego wsparcia rozwoju pluralistycznego, opartego na prawach człowieka, zasadzie pomocniczości i dialogu obywatelskim, społeczeństwa obywatelskiego.

Jak to z NIW-em było? Zakończenie, czyli jak zmienić wiele… by nic się nie zmieniło

Podstawowe pytanie naszego tekstu, czyli czy coś się w systemie współpracy z administracją publiczną zmieniło, a jeśli tak, to czy na lepsze, wydaje się mieć prostą odpowiedź. Zmieniło się bardzo wiele, zarówno w kwestii instytucjonalnej, prawnej, jak i finansowej. Jednak zmiany nie rozwiązały żadnego z problemów, których istnienie było uzasadnieniem dla tych zmian.

Działacz non-profit

Czy i w jakich przypadkach sektor państwowy powinien móc korzystać z pracy wolontariuszy lub innego rodzaju form nieodpłatnej pracy?

Jak to z NIW-em było? Wiele zmienić… by nic się nie zmieniło (2)

Przypływ coraz to nowych organizacji (bez sektorowej pamięci instytucjonalnej), a także duża rotacja kadr w organizacjach już istniejących powodują, że często dajemy się nabierać jak dzieci na ładne słówka i obietnice. Dlatego przypomnimy Wam, jak to z tym NIW-em było...