Końcowe etapy procesu legislacyjnego

Według art. 95 Konstytucji „Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat”, co w sposób szczególny zwraca naszą uwagę na proces stanowienia prawa w parlamencie.

Proces legislacyjny na etapie sejmowym

Według art. 95 Konstytucji „Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat”, co w sposób szczególny zwraca naszą uwagę na proces stanowienia prawa w parlamencie.

Próby poprawy prawnej sytuacji klubów sportowych

W ostatnich latach na poziomie parlamentarnym trzykrotnie próbowano poprawić prawną sytuację klubów sportowych. Każda z tych prób kończyła się niepowodzeniem, warto jednak je przytoczyć, gdyż mogą stanowić inspirację do ponownych działań.

Czy przepisy ustawy o sporcie dyskryminują UKS-y?

UKS-y nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Jednocześnie w przeprowadzonych w 2003 roku badaniach ponad 40% z nich wskazało na korzystanie ze sponsoringu, który… wymaga prowadzenia takiej działalności.