Zasadnicze różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją

Traktujemy stowarzyszenia i fundacje jako organizacje pozarządowe i czasami zaciera się nam zasadnicza różnica między instytucjami typu zrzeszeniowego i zakładowego. Czy to dobrze, że aktywiści, opinia społeczna i władza publiczna przestaje widzieć różnice?

Zasada partnerstwa (w ochronie zdrowia) i rola federacji

18 lipca 2023 roku na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego zebrała się Komisja Wyborcza mająca przeprowadzić wybory do podkomitetu ds. zdrowia na stanowisko przedstawiciela "pozarządowych organizacji pacjenckich". Niestety nabór będzie ogłoszony raz jeszcze, ale zanim szczegóły, trochę wyjaśnień.

Zasada partnerstwa, a podkomitet, od którego wiele zależy

26 czerwca 2023 roku odbyło się pierwsze Posiedzenie Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa na lata 2021-2027. Wiele się od niego oczekuje i - oceniając pierwsze spotkanie - są realne możliwości działania. Co więcej - w partnerskiej formule.

Partnerstwo a wsparcie partnerów

Jasne jest, że do partnerstwa trzeba (co najmniej) dwojga partnerów. A partnerzy to przecież niezależne od siebie podmioty, które na mocy niezawisłych decyzji podejmują współpracę na uzgodnionych wspólnie warunkach. Co gdy brakuje takiego prawdziwego partnera?