Ustawa o pożytku – tezy do założeń

Ustawa, która po 2004 roku zmieniła sektor pozarządowy, była efektem wieloletnich działań rzeczniczych sporej części środowiska. To był jeden z kamieni milowych tworzącego się systemu prawnego dla organizacji III Rzeczypospolitej.

Proces legislacyjny

W procesie legislacyjnym ma prawo wziąć udział każdy obywatel. Jednak by móc to zrobić, trzeba mieć informacje, że coś się w legislacji danego obszaru dzieje oraz podstawową wiedzę dotyczącą procesu legislacyjnego, by wiedzieć, kiedy i jak można się włączyć w ten proces.
Wielkość tekstu
Kontrast