Przewodnicząca Schrödingera 

W cieniu toczącej się dyskusji o NIW-ie nową Przewodniczącą Komitetu do spraw Pożytku Publicznego została Dominika Chorosińska.

Co po NIW-ie?

Dyskusja o tym, co nowy rząd zrobi z Narodowym Instytutem Wolności, wydaje się rozpalać emocje w sektorze pozarządowym.

Z sercem na dłoni i głową na karku

Do napisania poniższego tekstu skłoniły mnie obawy przed konsekwencjami wynikającymi z publikacji dwóch materiałów traktujących o nadużyciach przy zbiórkach pieniędzy prowadzonych w sklepach.