Co jest nie tak z CIT-em NGO-sów?

Na co dzień wiele osób przyjmuje, że organizacje pozarządowe są zwolnione z podatku CIT-8 i nie poświęca tematowi podatku dochodowego od osób prawnych więcej uwagi.