Biuletyn #prosteNGO – 18 września-1 października 2023 r.

Biuletyn #prosteNGO (63)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W procesie legislacyjnym (Słabości dokumentowania procesu legislacyjnego, 1,5% podatku)
 1. PROGRAM RZECZNICZY OFOP
  1. Deklaracje z politykami podpisane
  2. Ustawa w celu likwidowania zbędnych barier
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Spotkanie z Lewicą w Sejmie
  2. Konwencja organizacji pozarządowych
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Kodeks organizacji pozarządowych i nowe tryby zlecania zadań?
  2. Na rzecz organizacji

W skrócie

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

 • Słabości dokumentowania procesu legislacyjnego. Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawiły się zmiany dotyczące Ustawy o NIW-ie (Kliknij) i Ustawy o działalności pożytku publicznego (Kliknij). Dotyczą one jednak… dawno już zakończonych procesów legislacyjnych. RCL uzupełnia prawie po roku odpowiednią dokumentację.

Na poziomie parlamentarnym:

 • Jeszcze w sprawie 1,5% podatku. 21 września 2023 r. Wicemarszałek Sejmu wystosował do OFOP-u informację w sprawie petycji w sprawie wprowadzenia możliwości przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez podatników korzystających z odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty (BKSP-144-IX-721/23). Oto Komisja petycji „z udziałem przedstawiciela Ministra Finansów, postanawia wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o przedstawienie stanowiska w zakresie opisanej problematyki, której zakres przekracza kompetencje jednego działu administracji rządowej”.

Program rzeczniczy OFOP-u – rzecznictwo krajowe

Deklaracje z politykami podpisane

Na Konwencji organizacji pozarządowych w Warszawie w dn. 29 września 2023 r. przedstawiciele i przedstawicielki komitetów wyborczych (Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga) oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Forum Darczyńców w Polsce podpisali deklaracje współpracy. Ugrupowania (każde z osobna i nie w dokładnie tych samych słowach) zobowiązały się, że:

 1. wprowadzą przejrzyste zasady finansowania organizacji ze środków publicznych i zachęty do filantropii,
 2. uproszczą prawo dotyczące fundacji i stowarzyszeń, dzięki czemu osoby je prowadzące będą działały w bardziej przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu,
 3. będą prowadzić realne konsultacje publiczne, w których głos organizacji społecznych będzie wysłuchany i uwzględniony przy tworzeniu aktów prawnych i polityk publicznych,
 4. będą korzystać z propozycji OFOP dotyczących uproszczeń dla III sektora oraz opracowanych przez Forum Darczyńców Manifestu i Rekomendacji dobrego prawa dla organizacji społecznych.

Patrz też: Kliknij

Ustawa w celu likwidowania zbędnych barier

OFOP zaproponował gotowy Projekt (wraz z uzasadnieniem i propozycjami do rozporządzeń) Ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych w działalności społecznej (Kliknij). To zbiór zmian, które – w większości – już pojawiły się w Sejmie, a których przyjęcie może poprawić sytuację organizacji pozarządowych.


Dzieje się

Spotkanie z Lewicą w Sejmie

22 września 2023 r. na zaproszenie posłanki Magdaleny Biejat oraz posła Krzysztofa Śmiszka, wiceprzewodniczących Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) organizacje pozarządowe spotkały się w sprawie programu wyborczego KW Nowa Lewica. Zobacz notatki wizualne wykonywane przez GoTek Rysuje podczas spotkania: Kliknij.

Konwencja organizacji pozarządowych

Konwencje kojarzą nam się przede wszystkim z prezentacjami programów partii. Tym razem to społecznicy i społeczniczki prezentowali swoje propozycje rozwiązań najpilniejszych problemów w naszym państwie. Bardzo często to właśnie te postulaty są jedynymi kompleksowymi propozycjami rozwiązań, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. Ich wspólnym mianownikiem jest zbudowanie Polski, która zapewni wszystkim pełnię praw, nikogo nie wykluczy i w której każda i każdy z nas będzie czuć się bezpiecznie.

Mamy pomysły na naprawę Polski w obszarach (dokładne opisy postulatów tutaj – Kliknij):

 • Praworządności: niezależne sądownictwo (Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”), Trybunał Konstytucyjny (Fundacja im. Stefana Batorego), niezależna prokuratura (Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia)
 • Edukacji (Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji)
 • Klimatu (ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi)
 • Praw kobiet (Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA i Feminoteka)
 • Praw uczniów i uczennic (Stowarzyszenie Umarłych Statutów)
 • Migracji i integracji (Polskie Forum Migracyjne)
 • Mediów publicznych (Społeczny Zespół Ekspertów przygotowujący nowe prawo medialne dotyczące mediów publicznych)
 • Kultury: muzea (Zespół do spraw reformy muzeów, afiliowany przy Komitecie Narodowym ICOM Polska), uregulowanie statusu artystki zawodowej i artysty zawodowego (Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej)
 • Samorządu terytorialnego (Fundacja im. Stefana Batorego)
 • Praw osób LGBT+ (Kampania Przeciw Homofobii)
 • Społeczeństwa obywatelskiego (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Forum Darczyńców w Polsce)
 • Praw osób z niepełnosprawnościami i opiekunek/ów (Inicjatywa “Nasz Rzecznik”)
 • Jawności życia publicznego (Sieć Obywatelska WatchDog Polska)
 • Kontroli służb (Fundacja Panoptykon)

Zobacz całość Konwencji: Kliknij


Temat do dyskusji

Kodeks organizacji pozarządowych i nowe tryby zlecania zadań?

W ramach konferencji „Dobre prawo dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego” kończącej projekt „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” przedstawiono dwie propozycje przygotowywanych rozwiązań, które mogą zmienić funkcjonowanie sektora w Polsce. Przemysław Żak przedstawił założenia do ekspertyzy przygotowanej na zlecenie OFOP-u, która ma odpowiedzieć na pytanie czy sektor pozarządowy potrzebuje kodeksy (w analogii do kodeksy spółek), który by zebrał podstawowe zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych. Sama ekspertyza pojawi się za miesiąc, ale dyskusja zaczyna się już dziś (Zobacz: Kliknij). Z kolei Tomasz Schimanek przedstawił założenia do zmiany Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zlecania zadań (Zobacz: Kliknij). Propozycje spisane są również dostępne (Zobacz: Kliknij). Zapraszamy do dyskusji!

Na rzecz organizacji

Dostępna jest już nowa publikacja „Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce” (Piotr Frączak, Łukasz Gorczyński ). Jest to próba „podzielenia się doświadczeniami z działań prowadzonych w ostatnich latach na rzecz dobrego prawa dla sektora pozarządowego. Doświadczenia te są oczywiście osadzone w określonym kontekście polityczno-społecznym i dotyczą konkretnej, dość skomplikowanej materii, jaką jest prawo dla organizacji pozarządowych, jednak przedstawione w publikacji metody, narzędzia oraz studia przypadków mogą stanowić wskazówki i inspirację dla różnych podmiotów społecznych podejmujących się prowadzenia procesów monitoringu prawa i rzecznictwa interesów”. Zapraszamy do lektury i komentowania.


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu