Biuletyn #prosteNGO – 15-28 sierpnia 2022 r.

Biuletyn #prosteNGO (37)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W planach legislacyjnych (Rząd zaplanuje współpracę organizacji i samorządów, 1,5% od rolników)
  2. W procesie legislacyjnym (Nowa Agencja, Ustawa o NIW, Zespół ds. Społecznych Stowarzyszeń Członkowskich)
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Kongres „Solidarni w rozwoju”
 1. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I UŁATWIEŃ
  1. Podcasty #prosteNGO
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Monitoring działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego
  2. W poszukiwaniu modelu prawa dla organizacji – ciąg dalszy

W skrócie

W planach legislacyjnych

Rząd zaplanuje współpracę organizacji i samorządów? Rząd – jak podaje minister ds. integracji społecznej w KPRM Agnieszka Ścigaj – przygotowuje projekt strategii międzyresortowej, która ma pomóc w integracji uchodźców z Ukrainy. W rozmowie w studiu PAP mówiła, że strategia jest na etapie konsultacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych i samorządami, by szybko przejść do konsultacji międzyresortowych.

Komentarz: Szkoda nie wiemy z jakimi organizacjami i w jakim trybie te konsultacje są prowadzone. Informacji o procesie nie znaleźliśmy w planach prac legislacyjnych rządu. A temat może być interesujący dla organizacji, bo według zapowiedzi temat ma m.in. dotyczyć „Społecznej Agencji Najmu – partnerstwa samorządu z organizacją pozarządową” (patrz: Link).

1,5% od rolników. Jak podaje w Rzeczpospolitej (17.08) Wiktor Ferfecki, Klub Kukiz’15 w porozumieniu z PiS pracuje nad ustawą o podatku rolnym, którego „przyjęcie przez Sejm oznaczałoby ważną zmianę dla rolników. Dotąd swoje 1,5 proc. mogli przekazywać wybranym podmiotom tylko płatnicy podatku dochodowego”, a w tym wypadku miałyby to być… rolnicze związki zawodowe (patrz: Link).

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

Nowa Agencja. Konsultacjom został poddany projekt ustawy o Polskiej Agencji Obiektów Sportowych (UD422).

Komentarz: Termin konsultacji już minął, a zaproszenie do konsultacji – mimo, że jak pisaliśmy ostatnio, projekt dotyczy nie tylko wydarzeń sportowych ale i turystycznych, artystycznych, kulturalnych lub edukacyjnych, a także wspierania działań zapobiegającym m.in. skutkom klęsk żywiołowych – wysłano jedynie federacjom sportowym.

Ustawa o NIW. Rada Ministrów przyjęła Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (UD224). 

Komentarz: Wzrastające kompetencje NIW – np. w sprawie możliwości prowadzenia przez NIW-CRSO działalności wydawniczej dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego – jednych mogą cieszyć, innych martwić. Oczywiste jest, że w krótkiej perspektywie dzięki pozycji i posiadanym środkom ośrodki władzy publicznej bez trudu mogą narzucać pewne rozwiązania, promować swój punkt widzenia. Problemem jest, że w długiej perspektywie takie działania mogą okazać się nieefektywne, a wydatkowane w ten sposób środki zwyczajnym marnotrawstwem. Dziś wielu przyzwyczaiło się do istnienia NIW zapominając, że to twór sztuczny, który być może więcej dla społeczeństwa obywatelskiego zrobił złego, niż dobrego. Bo mając być panaceum na bolączki sektora (np. uzależnienie od środków publicznych i tzw. „grantozę”) nie tylko je jeszcze zwiększył, to jeszcze dodał kolejne patologie, takie jak sztucznie wzmacnianie organizacji „prorządowych”, czy ideologizację działań społecznych.

Na poziomie parlamentarnym:

Komentarz: Wydaje się, że warto odsłuchać ten zapis, bo po pierwsze dotyczy trochę oceny pracy NIW-u i projektu ustawy o sprawozdawczości. Po drugie dobrze pokazuje też, mimo wielu zachwytów nad NIW-em, że organizacje przeżywają bardzo trudny okres… Warto zwrócić uwagę, że dyrektor Kaczmarczyk miał nadzieję, że ustawa o sprawozdawczości trafi w lipcu do Sejmu. Nadzieje się nie sprawdziły, a co więcej udostępniona dyskusja wskazuje, że w obozie rządowym nie ma jeszcze w wielu kwestiach jednolitego stanowiska.


Dzieje się

Kongres Solidarni w rozwoju

„Społeczeństwo – solidarność – rozwój – wspólnota – demokracja w czasach permanentnego kryzysu” to hasła tegorocznego kongresu “Solidarni w rozwoju-Aktywni na rzecz rozwoju”, który odbędzie się w dniach 12-13 września 2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Słuchaj: Kliknij


Propozycje uproszczeń i ułatwień

Podcasty #prosteNGO

Mówiły jaskółki, że… niedobre są spółki! A partnerstwa? A o partnerstwach… nic nie mówiły. Ale my mówimy. Posłuchajcie słów kilka o partnerstwie: prywatno-społecznym, publiczno-społecznym i prywatno-publicznym. Różnie ta współpraca międzysektorowa się układa – i o tym mowa w kolejnym odcinku naszego cyklu #prosteNGO! Miłego odsłuchu! Słuchaj: Kliknij 


Temat do dyskusji

Monitoring działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Jak już pisaliśmy, 27 lipca 2022 r., otrzymaliśmy informację, że plan pracy KPP jest opublikowany na stronie: Kliknij. Ponieważ nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście Wykaz prac legislacyjnych Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – 2022 r. stanowi plan pracy Komitetu Pożytku Publicznego, o którym mowa w art. 34f ustawy o pożytku (Komitet przyjmuje plan prac i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów), poprosiliśmy o udostępnienie w postaci elektronicznej dokumentów potwierdzających: 1) podjęcie decyzji/uchwały przez Komitet Pożytku Publicznego o przyjęciu planu prac 2) zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu prac Komitetu Pożytku Publicznego.

W poszukiwaniu modelu prawa dla organizacji – ciąg dalszy

Omawiany poprzednio i tak dobrze brzmiący postulat dotyczący zakazu dystrybucji zysku, w szczegółach okazuje się postulatem trudnym do zoperacjonalizowania.


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu